最 / 新 / 动 / 态

zui xin dong tai

新 / 闻 / 中 / 心

xin wen zhong xin

醉 / 美 / 校 / 园

zui mei xiao yuan

校 / 友 / 视 / 频

xiao you shi pin